Verzuim en inzetbaarheid

Ieder mens is wel eens ziek en heeft last van meer of minder ernstige klachten. Mensen met vergelijkbare klachten hoeven echter niet per definitie hetzelfde verzuimpatroon te hebben. De een meldt zich direct ziek bij de eerste beginselen van griep, de ander is met veertig graden koorts nog niet van het werk weg te slaan. Het verzuim kan worden gezien als een gedragscomponent bij ziekte of klacht van de werkende mens. De keuze van verzuim ligt niet alleen in de persoon zelf en zijn sociale omgeving, maar ook in de balans tussen werk, persoon en privé. Arbeidswaardering heeft effect op de aanwezigheidsmotivatie en de keuze om zich al dan niet ziek te melden. Medewerkers die verzuimen hebben op een juiste manier aandacht nodig. Hierin heeft iedereen in de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid, naast de leidinggevende heeft ook de zieke medewerker en de naaste collega een verantwoordelijkheid. “Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze.”

Medewerkers zijn de kritische succesfactor van uw organisatie. Integraal Arbo- en gezondheidsmanagement leiden tot betere resultaten en betere prestaties. Gezondheidsbeleid richt zich op wat er mogelijk is en niet op de onmogelijkheden. Ik spreek daarom liever over de mate van inzetbaarheid dan over verzuim. Het gaat om het systematisch benutten van aanwezige kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Omdat langer werken op de politiek kaart is gezet, wordt dit steeds belangrijker. Om dit toe te passen, moet een organisatie in gesprek zijn met de medewerker. Dit richt zich op de volgende kernvragen: Waar wil de medewerker succesvol in worden? Hoe kunt u daarbij helpen? Welke meerwaarde heeft dit en hoe draagt dit bij aan het succes van de organisatie?

Gezondheidsbeleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid gaan hand in hand samen. Hoe bevlogen is uw medewerker?

 

 

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement. Wij kunnen u daarbij helpen.

De kern van onze werkwijze is klantgerichtheid en maatwerk. Dit betekent dat U alleen betaald als u diensten afneemt. Wij werken niet met abonnementen of contracten voor onbepaalde tijd, alleen de ingezette uren/diensten worden gefactureerd.

Wij kunnen de totale verzuimcoördinatie overnemen en die deskundigheid inzetten, die gewenst is en alles voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. We werken met Big geregistreerde Bedrijfsartsen en deskundige Praktijk Ondersteuner Bedrijfsartsen. De spil in het verzuimproces is de Verzuimmanager. Hierover maken we specifieke afspraken. Dat scheelt u onnodige kosten.

Re-integratie

Re-integratie spoor 2

“Op zoek naar passend werk bij een andere werkgever”

Re-integratie 2e spoor, ook wel ‘outplacement’ genoemd, is voor werkgevers een uitstekend instrument om op een goede, passende manier werknemers te begeleiden en te bemiddelen naar ander werk bij een andere werkgever, als dat binnen het eigen bedrijf (1e spoor) niet meer lukt. Dat is ook een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Begeleiding door loopbaancoach

In het traject wordt samen met de kandidaat gewerkt aan verliesverwerking, het extern gericht maken van de motivatie van de kandidaat en het eventueel vaststellen van een scholingsnoodzaak. De methodieken die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. intensieve begeleiding/persoonlijke coaching, sollicitatietraining, jobhunting, verzuimbegeleiding en de actualisering van het personeelsdossier. Elk traject start met een TMA-assessment en beroepsoriëntatie.

Werkadvies

Preventie en Kwaliteit van Arbeid

Het Arbobeleid moet erop gericht zijn dat er voor de medewerkers een zo veilige mogelijke werkomgeving en zo plezierige werkomstandigheden wordt gecreëerd. Hierin heeft zowel de werkgever als de medewerker een rol van betekenis. Het uitgangspunt moet zijn dat het Arbobeleid  geïntegreerd moet zijn in het dagelijkse werk van elke medewerker. Veiligheid, gezondheid en welzijn moeten onderdeel uitmaken van elke functie binnen een organisatie.

Onderwerpen waar je hierbij aan kunt denken zijn:

 • Gezondheidsbeleid
 • PAGO / PMO
 • Uitvoeren van een RI&E
 • Ontruimingsplannen
 • BHV-basisplannen
 • Personeelshandboek
 • Functioneringsvraagstukken
 • Outplacement
 • Mediation
 • Coaching
 • Functiehuis en Functieprofielen
 • etc.