Werkadvies

Preventie en Kwaliteit van Arbeid

Het Arbobeleid moet erop gericht zijn dat er voor de medewerkers een zo veilige mogelijke werkomgeving en zo plezierige werkomstandigheden wordt gecreëerd. Hierin heeft zowel de werkgever als de medewerker een rol van betekenis. Het uitgangspunt moet zijn dat het Arbobeleid  geïntegreerd moet zijn in het dagelijkse werk van elke medewerker. Veiligheid, gezondheid en welzijn moeten onderdeel uitmaken van elke functie binnen een organisatie.

Onderwerpen waar je hierbij aan kunt denken zijn:

 • Gezondheidsbeleid
 • PAGO / PMO
 • Uitvoeren van een RI&E
 • Ontruimingsplannen
 • BHV-basisplannen
 • Personeelshandboek
 • Functioneringsvraagstukken
 • Outplacement
 • Mediation
 • Coaching
 • Functiehuis en Functieprofielen
 • etc.